Kalite & Çevre Politikası

kurumsal

Kalite süreçlerimizle

Kalite Politikası

 

Bilkent Üniversitesi’ne varlığını geliştirerek sürdürme olanağını sağlayacak nitelikte kaynak sağlamak üzere;

 • Uluslararası mühendislik ve teknik standartlara uygun, kaliteli, ekonomik, hızlı ve kolay kurulan prefabrik yapılar üretmek,
 • Müşteri odaklı kurumsal stratejiler ile müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak müşteri memnuniyetini güvence altına almak,
 • İlgili tarafların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak risk ve fırsatları iş proseslerimize entegre etmek,
 • Yenilikçi ve yaratıcı tasarımlar ile ürün yelpazesini geliştirmek,
 • Stratejik prensiplerimiz çerçevesinde inovatif şirket kültürü oluşturmak için çalışanların gelişimini desteklemek,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uyarak, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,
 • Türkiye’de lider, dünya pazarında ise müşterilerimizin beklentileri ile yerel şartlara en uygun ürün ve entegre hizmetleri sağlayan küresel bir marka olmaktır.

Çevre Politikası

 

 • Tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası gereklilikler ve ISO 14001 çevre yönetimi standardı şartlarını sağlamak
 • Tüm faaliyetlerimizde yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde çevresel riskleri ve etkileri dikkate almak,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tasarımlarımızda çevreci yaklaşımları benimsek,
 • Doğayla uyumlu sürdürülebilir bir üretim için doğal kaynakları etkin kullanmak,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı atık oluşumunu en aza indirmek, çevresel kirlilikleri kaynağında önlemek,
 • Çalışanlarımızın tedarikçilerimizin çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için  bilinçlendirmek,
 • Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliği tekniklerine uygun çalışmalar yapmak,