İşletmeye Alma

Bizi Takip Edin

İŞLETMEYE ALMA

Tepe Prefabrik, montajları tamamlanma aşamasına gelmiş binaların devreye alma / kabul işlemlerini itina ile yürütmektedir. Bu doğrultuda “İşletmeye Alma” sürecinin temeli şöyle oluşmaktadır;

● İşveren tarafından tespiti yapılan eksiklikler listesi (punch list) doğrultusunda ilgili düzeltmelerin gerçekleştirilmesi
● Proje kapsamında yer alan tüm prefabrik yapılar ve mevcut tesisat testlerinin titizlikle yapılması
● Proje kapsamındaki binaların / yapıların, ISO kalite standartları doğrultusunda, teslimlerinin düzenlenecek tutanaklarla gerçekleştirilmesi