Çevre Politikası

kurumsal

ÇEVRE SÜREÇLERİMİZLE

Doğayla uyumlu teknolojiler için çalışıyoruz.

 

  • Tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası gereklilikler ve ISO 14001 çevre yönetimi standardı şartlarını sağlamak,
  • Tüm faaliyetlerimizde yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde çevresel riskleri ve etkileri dikkate almak,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tasarımlarımızda çevreci yaklaşımları benimsek,
  • Doğayla uyumlu sürdürülebilir bir üretim için doğal kaynakları etkin kullanmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklı atık oluşumunu en aza indirmek, çevresel kirlilikleri kaynağında önlemek,
  • Çalışanlarımızın tedarikçilerimizin çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için bilinçlendirmek,
  • Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliği tekniklerine uygun çalışmalar yapmak.