İş Ahlakı & Etik

Kuralları Politikası

kurumsal

KURULUŞUMUZDAN BUGÜNE

Etik kurallarımızdan taviz vermiyoruz.

 

Tepe Grubu ve Bilkent Holding’in saygınlığına uygun olarak Tepe Prefabrik, kurucusu Merhum İhsan Doğramacı’nın belirlediği Bilkent Üniversitesi etik değerleri olan İş Ahlakı ve Etik Kuralları çerçevesinde, bütün iş faaliyetlerinde etik kurallara uygun davranmayı ilke ve prensip olarak kabul etmiştir.

Buna bağlı olarak Tepe Prefabrik, yalnızca Türkiye’de değil Uluslararası alanda çalışmak için en iyi firmalardan biri olarak gösterilmektedir. Tepe Prefabrik için müşteriye saygı, çalışma arkadaşlarımıza saygı, şirketimize saygı ve içinde bulunduğumuz topluma saygı vazgeçilmez prensipler olarak benimsenmiştir.