İş Sağlığı ve

Güvenliği Politikası

kurumsal

Prefabrik sektöründe faaliyet gösteren Tepe Prefabrik A.Ş., 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda belirtilen yükümlülükler, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Şartları ve Tepe Prefabrik İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına uymayı temel görev olarak benimser.

Amacımız, çalışanlarımızı işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaktır.

Firmamız, tüm çalışanlar (alt yükleniciler dâhil), müşteriler, ziyaretçiler ve ilgili tüm taraflar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun devamlılığını sürdürmeyi taahhüt eder.

Tepe Prefabrik ayrıca aşağıdaki koşulları sağlayacağını taahhüt eder:

  •  Çalışanlar için risk oluşturabilecek tüm alanlarda olası kaza risklerini önlemek, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak, Tüm işyeri tehlikelerini ve risklerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
  • Çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek, güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için eğitimler vermek, İş faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak amacıyla çalışanları denetlemek,
  • Çalışanların görüşlerini almak ve birlikte hareket etmek,
  • İlk yardım eğitimi almış personel bulundurmak, ilk yardım eğitimlerinin devamlılığını sağlamak ve ilk yardım ekipmanlarını temin etmek,
  • Çalışma şartlarına uygun kişisel koruyucu donanımları sağlamak.

Hedefimiz, tüm çalışanlarımızda sağlıklı ve güvenli davranışın alışkanlık haline getirilmesiyle ortak güvenlik kültür bilincini oluşturarak sıfır iş kazasına ulaşmaktır.