İşletmeye Alma

hizmetlerimiz

Tepe Prefabrik, montajları tamamlanma aşamasına gelmiş binaların devreye alma / kabul işlemlerini itina ile yürütmektedir. Bu doğrultuda “İşletmeye Alma” sürecinin temeli şöyle oluşmaktadır;

  • İşveren tarafından tespiti yapılan eksiklikler listesi (punch list) doğrultusunda ilgili düzeltmelerin gerçekleştirilmesi
  • Proje kapsamında yer alan tüm prefabrik yapılar ve mevcut tesisat testlerinin titizlikle yapılması
  • Proje kapsamındaki binaların / yapıların, ISO kalite standartları doğrultusunda, teslimlerinin düzenlenecek tutanaklarla gerçekleştirilmesi