Mühendislik & Tasarım

hizmetlerimiz

“Mühendislik & Tasarım” süreci, üretim sürecimizin temel noktasını ve proje başlangıç aşamasını oluşturmaktadır. Bu sürecin aşamaları aşağıda sıralanan şekilde sıralanabilir;

  • Müşteriden gerekli bilgilerin alınması
  • Müşteri ihtiyacının anlaşılması
  • Müşteri talebinin tespit edilmesi
  • Kurum içi çeşitli disiplinlerin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılar ile projenin detaylı analizinin yapılması
  • Elde edilen tüm sonuçların analiz ederek raporlanması
  • Müşteri ihtiyacı doğrultusunda müşteriye çözümler sunulması
  • Müşteri gereksinimlerine istinaden yapısal, elektrik ve mekanik projelerin, oluşabilecek herhangi ek bir istek te dikkate alınarak, kurum bünyesinde bulunan uzman mühendisler tarafından sağlanması.

Projenin gerçekleşeceği coğrafi konum ve müşteri istekleri doğrultusunda, mühendislik ve tasarım faaliyetleri DIN, SNIP, IBC2009, UBC97, EUROCODE, TSE ve SBC2007 gibi uluslararası alanda kabul görmüş standartlar baz alınarak sunulmakta ve rapor edilmektedir.

Tepe Prefabrik, 1977’den bugüne, bahsi geçen yetenek ve planlama kabiliyetleri sayesinde, dünya çapında çeşitli EPC (Engineering, Procurement& Construction) projelerini başarıyla üstlenmiştir.